Update BOT Version 7.6

Hi mọi người, Nhóm lại tiếp tục Update cho BOT với phiên bản 7.6: ▪️Fix chế độ Arena Rival▪️Fix lỗi khi Farm PET▪️ Auto Famr Pet sẽ dừng khi farm hết PET. Tải Update tại trang chủ : http://botmobilegames.com/ 🔶 Mọi thắc mắc hay khó khăn trong việc update hay cài đặt xin Read more

Update BOT Version 7.5

Hi mọi người, Nhóm lại tiếp tục Update cho BOT với phiên bản 7.5:: ▪️Fix lỗi RAID▪️Fix lỗi khi đi TOA▪️Fix lỗi nhận Stone khi đi RAID hệ▪️ ĐIều chỉnh tốc độ khi đi RAID Tải Update tại trang chủ : http://botmobilegames.com/ 🔶 Mọi thắc mắc hay khó khăn trong việc update hay Read more

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish